☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Środa 05.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg - Inwestor Zastępczy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. 87/6213640
fax 87/6214311
e-mail: pec@elknet.pl


ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na: Wybór Inwestora Zastępczego
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2018 r.

Wszelkich informacji udziela :  

 Wojciech Dziekoński, nr tel. (87) 621 36 40

Termin składania ofert:

      Oferty  w opakowaniach  zamkniętych uniemożliwiających odczytanie z napisem "Oferta przetargowa - nr sprawy PN/2017/3/1 - nie otwierać przed 17-03-2017 r. ” należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 do dnia 17-03-2017 r. do godziny 12:00. 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena - 100%


Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:

Bank PEKAO S.A.   33 1240 3376 1111 0010 0211 9114

Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (pdf)

 

2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ  (docx)

 

Wytworzył:
Wojciech Dziekoński, Piotr Rosiak
(2017-03-03)
Udostępnił:
Wojciech Dziekoński
(2017-03-03 10:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Dziekoński
(2017-03-13 10:03:33)
 
 
liczba odwiedzin: 278910

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X