☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Środa 05.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg na dostawę liczników ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. 87/6213640
fax 87/6214311
e-mail: sekretariat@pec.elk.pl


ogłasza następujące przetargi nieograniczone sektorowy na: 

 DOSTAWĘ LICZNIKÓW CIEPŁA

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.”

Termin składania ofert:

      Oferty  w opakowaniach  zamkniętych uniemożliwiających odczytanie z napisem „OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2021/6/1 
- nie otwierać przed 05-07-2021 r.” należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 do dnia 05-07-2021 r. do godziny 12:00. 


KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena - 100%

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni i biegnie od upływu terminu składania ofert..

Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 500 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:

Bank PEKAO S.A.   33 1240 3376 1111 0010 0211 9114

Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Wytworzył:
Wojciech Dziekoński, Piotr Rosiak
(2021-06-21)
Udostępnił:
Wojciech Dziekoński
(2021-06-21 10:18:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Dziekoński
(2021-06-21 10:19:55)
 
 
liczba odwiedzin: 278914

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X