☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Czwartek 20.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg na wykonanie projektu budowlanego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. 87/6213640
fax 87/6214311
e-mail: pec@elknet.pl


ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na: Projekt budowlany modernizacji Ciepłowni PEC w Ełku polegającej na wymianie kotła węglowego WR-25 na kocioł biomasowy o mocy termicznej 12,5 MW z instalacją odzysku ciepła ze spalin , z wykorzystaniem biomasy (zrębki drzewne).

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.”


Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2020 r..

Termin składania ofert:

      Oferty  w opakowaniach  zamkniętych uniemożliwiających odczytanie z napisem „OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2020/3/1 - nie otwierać przed 03.03.2020 r.” należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 do dnia 03-03-2030 r. do godziny 12:00. 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena - 100%


Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni i biegnie od upływu terminu składania ofert..


Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 5 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:

Bank PEKAO S.A.   33 1240 3376 1111 0010 0211 9114

Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2. Karta informacji przedsięwzięcia + Wniosek + obwieszczenie
  3. Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego
  4. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
  5. Mapa sytuacyjna
  6. Mapa geodezyjna.dwg
 
 
Wytworzył:
Wojciech Dziekoński, Piotr Rosiak
(2020-02-21)
Udostępnił:
Wojciech Dziekoński
(2020-02-21 07:41:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Dziekoński
(2020-02-21 08:23:50)
 
 
liczba odwiedzin: 266347

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X