☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Środa 05.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg na wykonanie zwężki kominowej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. 87/6213640
fax 87/6214311
e-mail: sekretariat@pec.elk.pl


ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na: Wymianę zwężki kominowej.

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.”


Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopad 2020 r..

Termin składania ofert:

      Oferty  w opakowaniach  zamkniętych uniemożliwiających odczytanie z napisem „OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2020/07/1 - nie otwierać przed 31.07.2020 r.” należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 do dnia 31-07-2020 r. do godziny 12:00. 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena - 100%


Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni i biegnie od upływu terminu składania ofert..


Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:

Bank PEKAO S.A.   33 1240 3376 1111 0010 0211 9114

Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

Załączniki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Protokół z rozstrzygnięcia przetargu

Wytworzył:
Wojciech Dziekoński, Piotr Rosiak
(2020-07-14)
Udostępnił:
Wojciech Dziekoński
(2020-07-14 08:34:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Dziekoński
(2020-08-07 11:06:11)
 
 
liczba odwiedzin: 278909

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X