☰ Menu Prawe Menu ☰
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Poniedziałek 05.12.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg nieograniczony sektorowy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. 87/6213640
fax 87/6214311
e-mail: sekretariat@pec.elk.pl


ogłasza następujące dwa przetargi nieograniczone sektorowe na: 

1)  DOSTAWĘ ELEMENTÓW AUTOMATYKI

2) DOSTAWĘ ZAWORÓW I POMP 

Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.”

Termin składania ofert:

      Oferty  w opakowaniach  zamkniętych uniemożliwiających odczytanie z napisem:

 „OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2021/9/1 - dostawa elementów automatyki - nie otwierać przed 17-09-2021 r.” 

lub 

 „OFERTA PRZETARGOWA – NR SPRAWY PN/2021/9/2 - dostawa zaworów i pomp - nie otwierać przed 17-09-2021 r.”

należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 do dnia 17-09-2021 r. do godziny 12:00. 


KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena - 100%

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni i biegnie od upływu terminu składania ofert..

Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 500 PLN (odrębnie dla ogłaszanego postępowania) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:

Bank PEKAO S.A.   33 1240 3376 1111 0010 0211 9114

Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

Załączniki:

  1.  do przetargu 1 -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  2.  do przetargu 2 -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wytworzył:
Wojciech Dziekoński, Piotr Rosiak
(2021-09-07)
Udostępnił:
Wojciech Dziekoński
(2021-09-07 10:30:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Dziekoński
(2021-09-07 10:44:46)
 
 
liczba odwiedzin: 281475

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X