Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Czwartek 21.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg na elementy preizolowane 2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o.
19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62
tel. 87/6213640
fax 87/6214311
e-mail: pec@elknet.pl


ogłasza przetarg nieograniczony sektorowy na: dostawę elementów preizolowanych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2018 r.

Termin składania ofert:


      Oferty  w opakowaniach  zamkniętych uniemożliwiających odczytanie z napisem "Oferta przetargowa - nr sprawy PN/2018/4/1 - nie otwierać przed 27-04-2018 r. ” należy składać w Sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ełku Spółka z o.o. 19-300 Ełk, ul. Kochanowskiego 62 do dnia 27-04-2018 r. do godziny 13:00. 

KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Cena - 100%


Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wykonawcy winni wnieść wadium w wysokości 2 000 PLN przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorstwa:

Bank PEKAO S.A.   33 1240 3376 1111 0010 0211 9114

Potwierdzenie wniesienia wadium winno być dołączone do oferty.

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (docx)

 

Wytworzył:
Wojciech Dziekoński, Piotr Rosiak
(2018-04-16)
Udostępnił:
Wojciech Dziekoński
(2018-04-16 09:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Dziekoński
(2018-04-16 09:32:26)
 
 
ilość odwiedzin: 165371

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X